Het uitgangspunt van OFS Financial Services is duidelijk: "versterken van de samenwerking tussen ondernemer en accountant, door ze met elkaar te verbinden via één online boekhoudplatform waar samen gewerkt wordt aan de online boekhouding." U als ondernemer zit niet te wachten op het zelf doen van de boekhouding, maar u wilt wel uw business financieel gezond sturen. OFS Financial Services zorgt voor uw boekhouding, tijdelijke rapportages, jaarrekening, advisering en fiscale zaken!

Logo OFS

Jaarrekening
samenstellen

Uw jaarrekening is een vertrouwelijk en waardevol document dat een correct overzicht geeft over de financiële situatie  en bedrijfsvoering van uw onderneming. In de jaarrekening staat niet alleen een overzicht van alle bezittingen en schulden van de onderneming, maar ook een gedetailleerde beschrijving van alle kasstromen.  Het financiële eindverslag kan een belangrijke bron van informatie dienen voor toekomstige beslissingen. Middels uw jaarrekening legt u verantwoording af aan belanghebbenden, zoals financiële instellingen en de Belastingdienst. Het is uiterst belangrijk dat uw jaarrekening deskundig en onderbouwd wordt samengesteld.

Voor organisatie zoals BV's , verenigingen of stichtingen zonder wettelijke controleverplichting kan het dus verstandig zijn om uw jaarrekening te laten controleren. Een externe beoordeling geeft u extra zekerheid over de juistheid van de verslaggeving. Naast de wettelijke regels en eisen kan OFS Financial Services aanvullend advies verlenen op uw specifieke wensen en behoeftes. Elke organisatie is uniek en behandelen wij ook als individu.

Jaarrekening
controleren

Jaarrekening
controleren

Voor organisatie zoals BV's , verenigingen of stichtingen zonder wettelijke controleverplichting kan het dus verstandig zijn om uw jaarrekening te laten controleren. Een externe beoordeling geeft u extra zekerheid over de juistheid van de verslaggeving. Naast de wettelijke regels en eisen kan OFS Financial Services aanvullend advies verlenen op uw specifieke wensen en behoeftes. Elke organisatie is uniek en behandelen wij ook als individu.

Van Jaarrekening samenstellen
naar onderbouwde adviezen

Samen met u kijken we naar de mogelijkheden voor een gezonde ontwikkeling van uw onderneming. Wij beschouwen de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening als aanzet om de ontwikkelingen in uw bedrijf en uw branche te volgen. OFS Financial Services denkt met u mee over uw bedrijfseconomische en financiële toekomstplannen.

 

Van Jaarrekening samenstellen
naar onderbouwde adviezen

Samen met u kijken we naar de mogelijkheden voor een gezonde ontwikkeling van uw onderneming. Wij beschouwen de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening als aanzet om de ontwikkelingen in uw bedrijf en uw branche te volgen. OFS Financial Services denkt met u mee over uw bedrijfseconomische en financiële toekomstplannen.