Handhavingsplan arbeidsrelaties

Over het onderscheid tussen ‘echte’ zelfstandigen en ‘schijnzelfstandigen’ is al heel veel gezegd en geschreven.

In het laatste geval is de werkende immers gelijk te stellen aan een werknemer. De werkgever moet dan loonheffingen afdragen, de werknemer heeft rechten bij ziekte en/of ontslag. In 2016 werd besloten de handhaving op deze arbeidsrelaties op te schorten, tenzij sprake is van evident ‘kwaadwillende’ werkgevers. Dit zogeheten handhavingsmoratorium eindigt op 1 januari 2025.

In de aanloop naar dit moment publiceerde de Belastingdienst begin maart het handhavingsplan arbeidsrelaties 2024. Hierin zet de fiscus uiteen hoe zij vanaf 1 januari 2025 wil gaan handhaven op de arbeidsrelaties van zzp’ers. De fiscus maakt daartoe gebruik van een driesporenbeleid:

• actieve samenwerking met de markt om de balans in arbeidsverhoudingen te herstellen;
• specifieke aandacht voor risicovolle sectoren, branches of arbeidsrelaties;
• specifieke aandacht voor het onderwerp binnen de reguliere klantbehandeling.

Bij OFS Financial Services begrijpen we de complexe regelgeving rondom arbeidsrelaties en de veranderende handhavingsplannen van de Belastingdienst. Wij kunnen ondernemers helpen om duidelijkheid te krijgen over de status van hun arbeidsrelaties en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de nieuwe eisen die vanaf 1 januari 2025 van kracht zijn. Door onze expertise op het gebied van fiscale wetgeving en arbeidsrecht kunnen we ondernemers ondersteunen bij het beoordelen van arbeidsrelaties, het implementeren van correcte contracten en het minimaliseren van risico’s. Zo kunt u zich concentreren op wat u het beste doet: ondernemen.

Dit bericht delen